Bewust leven als sleutel

                     voor volledig leven

Over deze site

 

Ik ben niet verantwoordelijk voor misbruik, onverantwoord of schadetoebrengend gebruik van de informatie op deze website. Hoewel ik de links op mijn site met zorg heb geselecteerd, ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, noch voor privacymisbruik via deze sites. Gebruik steeds je eigen onderscheidingsvermogen bij het lezen en begrijpen van de informatie die je op deze en andere websites vindt.

 

Ik onthoud mij van elke vorm van SPAM; wel breng ik incidenteel via een nieuwsbrief of e-mail cursisten en relaties op de hoogte van wetenswaardigheden. Wanneer je hier geen prijs op stelt, worden je gegevens onmiddelijk uit deze verzendlijst verwijderd.

 

Het is niet toegestaan mijn contactgegevens te gebruiken voor het doorsturen van ongewenste berichten in de ruimste zin van het woord.

 

 

 

Over de lessen, workshops en begeleiding

 

Ik ben niet verantwoordelijk voor onverantwoord gebruik van de informatie en oefeningen die worden gegeven tijdens de lessen, workshops en begeleiding.

 

Daarnaast vervangt de door mij aangeboden begeleiding in geen geval een bezoek aan de huisarts of specialist. Ik ben niet bevoegd diagnoses te stellen. Door een arts of specialist voorgeschreven medicatie of behandeling moet steeds worden gevolgd. Ik raad je aan naast medicatie ook andere adviezen uit de reguliere geneeskunde op te volgen.

 

Mijn oefeningen, begeleiding en coaching zijn een aanvulling en verrijking op de reguliere geneeskunde en in geen geval een vervanging. Beschouw ze dus als een ondersteuning en zelfhulpmiddel. Wanneer ik dit nodig of verstandig acht, zal ik je adviseren een andere professionele therapeut of bevoegd arts of specialist te raadplegen. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.

 

Persoonlijke en/of medische gegevens worden door mij nimmer aan derden verstrekt, noch gebruikt voor andere doeleinden. Met alle informatie uit cursussen, workshops en/of behandelingen ga ik vertrouwelijk om.

 

Bij aanvang van een cursus of workshop hoor ik graag of je medicijnen gebruikt of dat je onder behandeling bent bij een arts of therapeut.

 

Zorgvuldigheid en eerlijkheid staan voor mij voorop. Als ik om welke reden dan ook denk dat ik je onvoldoende kan helpen, geef ik dat aan en behoud ik mij het recht voor de begeleiding te staken of je door te verwijzen naar een mijns inziens geschiktere behandelaar of arts.

 

Lessen, workshops en begeleiding worden niet vergoed door de zorgverzekeraar

 

Facturen over de gevolgde lessen, workshops of individuele sessie verstuur ik in de laatste week van de maand waarin deze plaatsvonden. Betaling kan contant of via de bank op rekeningnummer: NL87KNAB 0256 536 082 ten name van Je hart thuisbrengen, Den Haag. Altijd maximaal twee weken na ontvangst van de factuur.

 

Lessen en individuele sessies kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verzet. Vanwege kosten die ik maak voor het geven van lessen, workshops en begeleiding, behoud ik mij het recht voor om, wanneer er geen sprake is van overmacht, 50% van de niet nagekomen afspraak in rekening te brengen.

Algemene voorwaarden

Je hart thuisbrengen   |   2019   |   Saskia Hommes   |   saskia@jehartthuisbrengen.nl   |   KvK 69458669   |   Den Haag