Bewust leven als sleutel

                     voor volledig leven

Ik zocht... en vond

Hoe haal ik het beste uit mezelf en mijn leven en wat is dat dan? Hoe werken mensen? Hoe werkt het leven?

 

Zolang ik me herinner ben ik bezig geweest met deze vragen. Had periodes van onzekerheid en angst, vermoeidheid, burn-out en zelfs depressie. Fysieke kwalen, vooral in mijn rug en schouders, waren een vast onderdeel van mijn leven.

Ik heb veel aan yoga gedaan, veel gelezen, een coachopleiding gedaan en daar heb ik enorm veel van geleerd en veel aan gehad. Maar in zhineng qigong vond ik wat ik niet eerder vond. Een manier om me veel bewuster te zijn van wie ik was, wat ik voelde en ervoer, hoe het écht met me ging. En ik leerde dat ik daar ook regie over kon nemen. Ik kreeg vat op mijn gezondheid en welzijn.  

 

Ik heb uiteindelijk de opleiding tot instructeur afgerond en ben me daarna gaan specialiseren bij leraar Ooi Kean Hin. Ik heb zijn opleiding Qigong Therapist gevolgd en alle drie de modules afgerond. Ooi is nog steeds mijn leraar en mentor en ik heb mateloze bewondering voor de manier waarop hij zichzelf, zijn kennis en de toepassing ervan blijft ontwikkelen.

 

 

Ik geloof heilig in permanent ontwikkelen en over regie nemen op die ontwikkeling. En dus blijf ik onderzoeken wat er nog meer is.

Drie jaar geleden ontdekte ik Transformational Presence van Alan Seale. En ik was meteen gegrepen door de overeenkomsten met zhineng qigong. Het ontwikkelen van potentieel, het bewust-zijn, je verhouden tot de wereld om je heen, meebewegen met wat zich aandient. Ik was gefascineerd door de mate waarin de twee op het oog totaal verschillende benaderingen, zó hetzelfde zijn. En elkaar zo prachtig aanvullen en versterken. Ook Alan is inmiddels mijn coach en mentor. En ik volg bij hem de training Transformational Presence for Leadership en Coaching.

 

Werken met het potentieel

 

We leven in een ingewikkelde tijd, een overgangstijd. Van een lineair systeem van meer en beter en hoger, waarin we allemaal zijn opgegroeid, naar een circulair systeem van zingeving, diepgang, verbinding en duurzame keuzes. In zo'n overgangstijd zie je veel 'zoekers' zoals ikzelf. Mensen die voelen en weten dat het echt anders kan. Op individueel niveau, maar ook groter. Ik zie zo veel mensen die worstelen met zichzelf, hun plek in het geheel en met hun gezondheid. Zo zonde. Het kán ook echt anders.

 

Deze tijd vraagt om bewust leven, om bewuste keuzes, om verbinding, creativiteit en kunnen werken met wat zich aandient. Het vraagt om loslaten van oude patronen en systemen en om ruimte te maken voor het nieuwe. Daar wil ik aan bijdragen. Ik wil mensen helpen hun potentieel te vinden, het voor hen beste uit zichzelf te halen en handvatten aanreiken voor een bewust en volledig leven. En met volledig leven bedoel ik een leven waarin iemand helemaal tot zijn of haar recht komt. Wat dat voor een ieder dan ook maar is.

 

Je hart thuisbrengen  |  2015   |   Saskia Hommes   |   Den Haag

Je hart thuisbrengen  |  2015   |   Saskia Hommes   |   Den Haag

Je hart thuisbrengen  |  2019   |   Saskia Hommes   |   saskia@jehartthuisbrengen.nl   |  KvK 69458669  |  Den Haag